รายงานสถานการณ์

สรุปตามตลาดรองรับ

ลำดับตลาดรองรับจำนวนสาขา
1 ท็อปส์ (Top Supermarket) 40
2 วิลล่า มาร์เก็ต (Villa Market) 35
3 เลม่อน ฟาร์ม (Lemon Farm) 14
4 ร้านจำหน่ายสินค้าสุขภาพ 184
5 ตลาด (Market) 9
6 กูร์เมต์ มาร์เก็ต (Gourmet Market) 11
 รวม293