รายงานสถานการณ์

สรุปตามพื้นที่เพาะปลูก - รายได้

ลำดับจังหวัดจำนวนฟาร์มพื้นที่เพาะปลูก(ไร่)รายได้(บาท)
1 กรุงเทพมหานคร 79 17,009.69
2 สมุทรปราการ 12 152.38
3 นนทบุรี 12 347.98
4 ปทุมธานี 7 56.00
5 พระนครศรีอยุธยา 4 36.00
6 ลพบุรี 14 213.38
7 สิงห์บุรี 9 102.05
8 ชัยนาท 2 19.24
9 สระบุรี 7 891.00
10 ชลบุรี 5 108.50
11 ระยอง 1
12 จันทบุรี 6 91.17
13 ตราด 6 25.00
14 ฉะเชิงเทรา 69 1,476.18
15 ปราจีนบุรี 28 1,577.92
16 นครนายก 18 185.00
17 นครราชสีมา 79 1,434.36
18 บุรีรัมย์ 261 3,567.67
19 สุรินทร์ 677 33,804.89
20 ศรีสะเกษ 376 9,385.05
21 อุบลราชธานี 102 3,004.76
22 ยโสธร 553 29,027.72
23 ชัยภูมิ 56 411.00
24 อำนาจเจริญ 311 12,046.05
25 บึงกาฬ 8 63.00
26 ขอนแก่น 52 387.78
27 อุดรธานี 13 78.63
28 หนองคาย 192 1,439.00
29 มหาสารคาม 53 721.00
30 ร้อยเอ็ด 36 1,237.27
31 กาฬสินธุ์ 48 736.00
32 สกลนคร 15 150.00
33 นครพนม 133 786.50
34 เชียงใหม่ 341 4,268.17
35 ลำพูน 15 243.92
36 ลำปาง 149 1,109.71
37 อุตรดิตถ์ 108 897.50
38 แพร่ 4 17.75
39 น่าน 116 266.25
40 พะเยา 22 449.50
41 เชียงราย 226 2,324.41
42 แม่ฮ่องสอน 1 3.00
43 นครสวรรค์ 11 145.63
44 อุทัยธานี 30 722.00
45 กำแพงเพชร 3 28.00
46 ตาก 6 37.00
47 สุโขทัย 18 231.00
48 พิษณุโลก 6 43.29
49 เพชรบูรณ์ 74 1,367.38
50 ราชบุรี 5 65.50
51 กาญจนบุรี 18 275.60
52 สุพรรณบุรี 14 337.13
53 นครปฐม 150 1,794.76
54 สมุทรสาคร 4
55 สมุทรสงคราม 9 210.81
56 ประจวบคีรีขันธ์ 4 140.45
57 นครศรีธรรมราช 15 200.60
58 กระบี่ 6 23.75
59 สุราษฎร์ธานี 99 520.20
60 ระนอง 3 5.00
61 ชุมพร 1 122.00
62 สงขลา 50 148.00
63 สตูล 1 2.00
64 ตรัง 1 10.00
65 พัทลุง 501 2,509.50
66 นราธิวาส 1 2.00
 รวม5,256.00139,093.97