รายงานสถานการณ์

จำแนกตามมาตรฐาน

ลำดับจังหวัด-อำเภอจำนวนฟาร์มมาตรฐานสากลมาตรฐานภายในประเทศ
IFOAMBio SuisseCanadaอื่นๆOrganic
Thailand
Organic
Thailand
(ระยะปรับเปลี่ยน)
PGSอื่นๆ
1 กรุงเทพมหานคร 79 52003015000
คลองเตย 4 20011000
คลองสาน 3 20030000
จตุจักร 4 40020000
ดอนเมือง 1 00001000
ดินแดง 1 00001000
ดุสิต 2 10001000
ตลิ่งชัน 1 00001000
ทวีวัฒนา 2 10001000
ธนบุรี 2 20000000
บางกอกน้อย 2 20000000
บางกะปิ 3 30020000
บางขุนเทียน 2 20020000
บางเขน 4 30011000
บางซื่อ 1 00001000
บางนา 3 10001000
บางบอน 1 00001000
บางรัก 1 10000000
บึงกุ่ม 2 00011000
ประเวศ 2 10010000
พญาไท 1 10000000
พระนคร 1 10000000
มีนบุรี 1 00001000
ยานนาวา 1 10000000
ราชเทวี 1 10000000
ลาดพร้าว 2 10010000
วังทองหลาง 2 10001000
วัฒนา 5 20031000
สวนหลวง 2 10010000
สะพานสูง 2 00010000
สัมพันธวงศ์ 1 10000000
สาทร 2 20010000
สายไหม 1 10010000
หนองจอก 1 10010000
หลักสี่ 4 30001000
ห้วยขวาง 11 100080000
2 สมุทรปราการ 12 20065000
บางพลี 2 00020000
บางเสาธง 2 00020000
พระประแดง 1 10010000
พระสมุทรเจดีย์ 4 00004000
เมืองสมุทรปราการ 3 10011000
3 นนทบุรี 12 70052000
ไทรน้อย 1 10010000
บางกรวย 2 10001000
บางบัวทอง 1 00001000
บางใหญ่ 1 10000000
ปากเกร็ด 2 10010000
เมืองนนทบุรี 5 30030000
4 ปทุมธานี 7 30023000
คลองหลวง 1 00010000
ธัญบุรี 1 00001000
เมืองปทุมธานี 3 10002000
ลำลูกกา 1 10010000
สามโคก 1 10000000
5 พระนครศรีอยุธยา 4 20002000
นครหลวง 1 10000000
บางปะอิน 1 00001000
วังน้อย 1 10000000
เสนา 1 00001000
6 ลพบุรี 14 00006000
บ้านหมี่ 2 00002000
พัฒนานิคม 1 00000000
เมืองลพบุรี 10 00004000
หนองม่วง 1 00000000
7 สิงห์บุรี 9 00006000
บางระจัน 3 00000000
เมืองสิงห์บุรี 1 00001000
อินทร์บุรี 5 00005000
8 ชัยนาท 2 00001000
วัดสิงห์ 1 00001000
สรรคบุรี 1 00000000
9 สระบุรี 7 20005000
แก่งคอย 1 10000000
ดอนพุด 1 00001000
มวกเหล็ก 3 00003000
หนองแค 1 00001000
หนองแซง 1 10000000
10 ฉะเชิงเทรา 69 26022622032
ท่าตะเกียบ 4 40440000
บางคล้า 1 00000000
บ้านโพธิ์ 2 10010000
พนมสารคาม 22 000220000
สนามชัยเขต 40 21018352032
11 ปราจีนบุรี 28 300125000
นาดี 1 10000000
บ้านสร้าง 25 000025000
เมืองปราจีนบุรี 2 20010000
12 นครนายก 18 000018000
บ้านนา 5 00005000
ปากพลี 12 000012000
องครักษ์ 1 00001000
13 สุพรรณบุรี 14 200011000
ด่านช้าง 1 00000000
ศรีประจันต์ 2 10001000
หนองหญ้าไซ 1 10000000
อู่ทอง 10 000010000
14 นครปฐม 150 660025205243
กำแพงแสน 33 1000290161
นครชัยศรี 9 60003000
บางเลน 3 30020000
พุทธมณฑล 8 70011000
เมืองนครปฐม 39 50043551
สามพราน 58 3500164031
15 สมุทรสาคร 4 20022000
กระทุ่มแบน 2 20020000
เมืองสมุทรสาคร 2 00002000
16 สมุทรสงคราม 9 20036000
บางคนที 1 00010000
เมืองสมุทรสงคราม 5 10014000
อัมพวา 3 10012000
17 เชียงใหม่ 341 17003181000
จอมทอง 148 1000147000
ไชยปราการ 1 10000000
ดอยสะเก็ด 3 00001000
ฝาง 129 10000000
พร้าว 1 10000000
เมืองเชียงใหม่ 2 20000000
แม่แตง 11 40025000
แม่ริม 6 10005000
แม่ออน 1 10000000
สะเมิง 1 00000000
สันกำแพง 6 00006000
สันทราย 9 30003000
สันป่าตอง 2 00000000
สารภี 7 20010000
อมก๋อย 14 000014000
18 ลำพูน 15 30016000
ทุ่งหัวช้าง 6 00005000
บ้านโฮ่ง 1 10000000
ป่าซาง 1 00000000
เมืองลำพูน 6 20011000
ลี้ 1 00000000
19 ลำปาง 149 10001230211
เกาะคา 1 00001000
แจ้ห่ม 2 00001000
เถิน 69 0000490200
เมืองลำปาง 6 10005000
แม่ทะ 24 000023000
แม่พริก 2 00002000
สบปราบ 44 000041011
ห้างฉัตร 1 00001000
20 อุตรดิตถ์ 108 0000102010
ตรอน 11 000011000
ทองแสนขัน 10 000010000
ท่าปลา 1 00000000
น้ำปาด 1 00001000
พิชัย 29 000028000
เมืองอุตรดิตถ์ 53 000051010
ลับแล 3 00001000
21 แพร่ 4 00003000
เมืองแพร่ 1 00001000
ร้องกวาง 1 00001000
ลอง 1 00000000
สูงเม่น 1 00001000
22 น่าน 116 00014063022
นาน้อย 35 000600022
ปัว 6 00000000
ภูเพียง 63 000006300
สันติสุข 12 00080000
23 พะเยา 22 000022000
จุน 14 000014000
เชียงคำ 1 00001000
เชียงม่วน 1 00001000
ดอกคำใต้ 2 00002000
ภูกามยาว 1 00001000
เมืองพะเยา 3 00003000
24 เชียงราย 226 57006990064
เชียงของ 1 00001000
เชียงแสน 2 00001000
เทิง 31 290002000
พาน 29 000128000
เมืองเชียงราย 78 2002100064
แม่จัน 3 10011000
แม่ลาว 24 220004000
แม่สรวย 46 100045000
แม่สาย 8 10006000
เวียงชัย 1 10010000
เวียงป่าเป้า 3 00011000
25 แม่ฮ่องสอน 1 00000000
ขุนยวม 1 00000000
26 นครสวรรค์ 11 10003000
ตาคลี 1 00001000
บรรพตพิสัย 5 00000000
เมืองนครสวรรค์ 5 10002000
27 อุทัยธานี 30 300227000
ทัพทัน 16 100115000
เมืองอุทัยธานี 2 10011000
ลานสัก 5 00005000
สว่างอารมณ์ 6 00006000
หนองฉาง 1 10000000
28 กำแพงเพชร 3 00003000
ไทรงาม 3 00003000
29 สุโขทัย 18 200016000
คีรีมาศ 15 000015000
ศรีสัชนาลัย 2 20000000
สวรรคโลก 1 00001000
30 พิษณุโลก 6 10011000
นครไทย 1 00000000
บางกระทุ่ม 1 10010000
พรหมพิราม 1 00000000
เมืองพิษณุโลก 2 00000000
วังทอง 1 00001000
31 เพชรบูรณ์ 74 500416101
เขาค้อ 24 20010100
บึงสามพัน 2 00002000
เมืองเพชรบูรณ์ 36 00008001
วิเชียรบุรี 1 10010000
ศรีเทพ 5 10014000
หนองไผ่ 5 10002000
หล่มเก่า 1 00010000
32 นครราชสีมา 79 600566000
ขามสะแกแสง 1 00001000
คง 1 00001000
จักราช 1 00001000
ชุมพวง 2 00002000
โนนไทย 1 00001000
โนนสูง 2 00002000
บัวลาย 1 00001000
บัวใหญ่ 10 10019000
ประทาย 1 00001000
ปักธงชัย 5 00005000
ปากช่อง 7 40012000
พิมาย 17 000017000
เมืองนครราชสีมา 16 000015000
วังน้ำเขียว 2 00010000
สีคิ้ว 11 10027000
สีดา 1 00001000
33 บุรีรัมย์ 261 1001241010
กระสัง 18 000011000
คูเมือง 15 000015000
เฉลิมพระเกียรติ 15 000015000
นางรอง 9 00009000
โนนดินแดง 37 000036000
ประโคนชัย 88 000086010
เมืองบุรีรัมย์ 43 000043000
ลำปลายมาศ 3 00002000
สตึก 1 10010000
หนองกี่ 25 000024000
ห้วยราช 7 00000000
34 สุรินทร์ 677 3118056130390
กาบเชิง 4 00000000
เขวาสินรินทร์ 54 000054000
จอมพระ 10 00009000
ชุมพลบุรี 131 0000131000
ท่าตูม 3 00003000
ปราสาท 87 171803520370
พนมดงรัก 2 00000000
เมืองสุรินทร์ 100 400294010
รัตนบุรี 1 00001000
ลำดวน 12 000012000
ศรีณรงค์ 37 000023000
ศีขรภูมิ 202 10000200010
สนม 1 00001000
สังขะ 33 000033000
35 ศรีสะเกษ 376 1001374010
กันทรารมย์ 11 100110000
ขุขันธ์ 1 00001000
ขุนหาญ 6 00006000
น้ำเกลี้ยง 25 000025000
โนนคูณ 4 00004000
บึงบูรพ์ 2 00002000
ปรางค์กู่ 6 00006000
พยุห์ 20 000020000
โพธิ์ศรีสุวรรณ 28 000028000
ไพรบึง 5 00005000
ภูสิงห์ 3 00003000
เมืองจันทร์ 4 00004000
เมืองศรีสะเกษ 8 00008000
ยางชุมน้อย 1 00001000
ราษีไศล 45 000045000
วังหิน 11 000011000
ห้วยทับทัน 164 0000163010
อุทุมพรพิสัย 32 000032000
36 อุบลราชธานี 102 30022000
เขมราฐ 2 00001000
เดชอุดม 1 10000000
ตระการพืชผล 11 00000000
นาเยีย 29 00000000
น้ำยืน 19 00000000
บุณฑริก 20 00000000
โพธิ์ไทร 2 20020000
วารินชำราบ 16 00000000
สำโรง 2 00001000
37 ยโสธร 553 100653860484
กุดชุม 116 60633003
ค้อวัง 30 000030000
คำเขื่อนแก้ว 112 0000650461
ทรายมูล 30 100029000
ไทยเจริญ 71 000071000
ป่าติ้ว 26 100125000
มหาชนะชัย 68 000067010
เมืองยโสธร 100 200196010
38 ชัยภูมิ 56 300028000
แก้งคร้อ 2 20000000
จัตุรัส 2 00000000
บ้านเขว้า 1 00000000
บ้านแท่น 8 00008000
ภูเขียว 2 10000000
เมืองชัยภูมิ 21 000020000
หนองบัวแดง 18 00000000
หนองบัวระเหว 2 00000000
39 อำนาจเจริญ 311 4003280000
ชานุมาน 2 00002000
ปทุมราชวงศา 57 000057000
พนา 10 000010000
เมืองอำนาจเจริญ 110 2001103000
ลืออำนาจ 1 00000000
เสนางคนิคม 62 100160000
หัวตะพาน 69 100148000
40 บึงกาฬ 8 00008000
ศรีวิไล 8 00008000
41 ขอนแก่น 52 000049000
เมืองขอนแก่น 2 00000000
แวงใหญ่ 50 000049000
42 อุดรธานี 13 000013000
กุมภวาปี 1 00001000
ทุ่งฝน 1 00001000
บ้านดุง 1 00001000
บ้านผือ 1 00001000
พิบูลย์รักษ์ 6 00006000
เมืองอุดรธานี 1 00001000
หนองแสง 2 00002000
43 หนองคาย 192 0000191000
ท่าบ่อ 8 00008000
เฝ้าไร่ 41 000040000
โพธิ์ตาก 20 000020000
เมืองหนองคาย 18 000018000
รัตนวาปี 33 000033000
ศรีเชียงใหม่ 5 00005000
สระใคร 65 000065000
สังคม 2 00002000
44 มหาสารคาม 53 100051000
กันทรวิชัย 1 00001000
แกดำ 2 00002000
นาดูน 1 10000000
พยัคฆภูมิพิสัย 36 000035000
เมืองมหาสารคาม 13 000013000
45 ร้อยเอ็ด 36 200018000
เกษตรวิสัย 5 10000000
จตุรพักตรพิมาน 1 00001000
จังหาร 1 00000000
ธวัชบุรี 7 00006000
โพธิ์ชัย 1 00000000
โพนทอง 2 00000000
เมืองร้อยเอ็ด 3 10000000
สุวรรณภูมิ 4 00004000
เสลภูมิ 9 00007000
หนองพอก 2 00000000
อาจสามารถ 1 00000000
46 กาฬสินธุ์ 48 200139000
เขาวง 2 00002000
คำม่วง 2 00001000
ฆ้องชัย 11 000011000
ดอนจาน 24 000024000
เมืองกาฬสินธุ์ 3 10011000
ยางตลาด 2 00000000
สมเด็จ 2 10000000
หนองกุงศรี 2 00000000
47 สกลนคร 15 100014000
เมืองสกลนคร 12 000012000
วาริชภูมิ 2 00002000
สว่างแดนดิน 1 10000000
48 นครพนม 133 0000133000
ธาตุพนม 132 0000132000
เมืองนครพนม 1 00001000
49 นครศรีธรรมราช 15 000012000
ปากพนัง 11 000011000
พรหมคีรี 3 00000000
ร่อนพิบูลย์ 1 00001000
50 กระบี่ 6 00006000
เมืองกระบี่ 6 00006000
51 สุราษฎร์ธานี 99 1003753201
กาญจนดิษฐ์ 1 10000000
เกาะพะงัน 66 0001150000
เกาะสมุย 2 00020000
คีรีรัฐนิคม 30 000243201
52 ระนอง 3 00002000
เมืองระนอง 2 00002000
สุขสำราญ 1 00000000
53 ชุมพร 1 10010000
เมืองชุมพร 1 10010000
54 สงขลา 50 000050000
รัตภูมิ 50 000050000
55 สตูล 1 00000000
ควนโดน 1 00000000
56 ตรัง 1 10000000
ย่านตาขาว 1 10000000
57 พัทลุง 501 0000498020
เขาชัยสน 22 000022000
ควนขนุน 287 0000286010
ตะโหมด 27 000026000
บางแก้ว 41 000040010
ปากพะยูน 2 00002000
ป่าบอน 66 000066000
ป่าพะยอม 1 00001000
เมืองพัทลุง 51 000051000
ศรีนครินทร์ 4 00004000
58 นราธิวาส 1 00000000
สุคิริน 1 00000000
59 ชลบุรี 5 20023000
เกาะจันทร์ 1 00001000
บ้านบึง 2 00002000
เมืองชลบุรี 2 20020000
60 ระยอง 1 00010000
เมืองระยอง 1 00010000
61 จันทบุรี 6 00001000
ขลุง 1 00000000
เขาคิชฌกูฏ 2 00000000
โป่งน้ำร้อน 1 00001000
เมืองจันทบุรี 2 00000000
62 ตราด 6 00005000
เมืองตราด 5 00005000
แหลมงอบ 1 00000000
63 ตาก 6 00006000
แม่สอด 6 00006000
64 ราชบุรี 5 30030000
บ้านโป่ง 2 00020000
โพธาราม 1 10010000
เมืองราชบุรี 2 20000000
65 กาญจนบุรี 18 400010000
ทองผาภูมิ 1 10000000
ท่าม่วง 1 10000000
ท่ามะกา 2 10000000
พนมทวน 5 00005000
เมืองกาญจนบุรี 5 10001000
ห้วยกระเจา 4 00004000
66 ประจวบคีรีขันธ์ 4 20012000
ทับสะแก 2 10011000
เมืองประจวบคีรีขันธ์ 1 00001000
หัวหิน 1 10000000
 รวม5,25633818282353,8857114098