รายงานสถานการณ์

จำแนกตามพื้นที่

ลำดับจังหวัดจำนวนฟาร์มพื้นที่ทั้งหมด(ไร่)พื้นที่เพาะปลูก(ไร่)
1 กรุงเทพมหานคร 79 17,009.69 1,375.14
คลองเตย 4 35.00 25.00
คลองสาน 3 184.00
จตุจักร 4 527.00 217.00
ดอนเมือง 1 3.00 3.00
ดินแดง 1 80.00 80.00
ดุสิต 2 233.00 2.00
ตลิ่งชัน 1 12.00 12.00
ทวีวัฒนา 2 14.00 14.00
ธนบุรี 2 40.00
บางกอกน้อย 2 78.00
บางกะปิ 3 299.79
บางขุนเทียน 2 8,312.13
บางเขน 4 2.50 2.50
บางซื่อ 1 10.00 10.00
บางนา 3 2.49 2.49
บางบอน 1 8.00 8.00
บางรัก 1
บึงกุ่ม 2 17.00 17.00
ประเวศ 2 71.50 2.50
พญาไท 1
พระนคร 1 51.00
มีนบุรี 1 28.00 26.00
ยานนาวา 1 35.00
ราชเทวี 1 83.50
ลาดพร้าว 2 30.00 30.00
วังทองหลาง 2 57.75 3.75
วัฒนา 5 667.06 40.00
สวนหลวง 2 5.50 5.50
สะพานสูง 2 .63 .65
สัมพันธวงศ์ 1 30.00
สาทร 2 380.63
สายไหม 1 23.25
หนองจอก 1
หลักสี่ 4 8.00 8.00
ห้วยขวาง 11 5,679.96 865.75
2 สมุทรปราการ 12 152.38 4.00
บางพลี 2
บางเสาธง 2 23.38
พระประแดง 1 125.00
พระสมุทรเจดีย์ 4
เมืองสมุทรปราการ 3 4.00 4.00
3 นนทบุรี 12 347.98 194.98
ไทรน้อย 1 149.00 149.00
บางกรวย 2 40.00 25.00
บางบัวทอง 1 5.00 5.00
บางใหญ่ 1 7.18 7.18
ปากเกร็ด 2 35.50 1.50
เมืองนนทบุรี 5 111.30 7.30
4 ปทุมธานี 7 56.00 56.00
คลองหลวง 1
ธัญบุรี 1 5.00 5.00
เมืองปทุมธานี 3 51.00 51.00
ลำลูกกา 1
สามโคก 1
5 พระนครศรีอยุธยา 4 36.00 36.00
นครหลวง 1
บางปะอิน 1 8.00 8.00
วังน้อย 1
เสนา 1 28.00 28.00
6 ลพบุรี 14 213.38 212.45
บ้านหมี่ 2 35.00 35.00
พัฒนานิคม 1 7.50 7.50
เมืองลพบุรี 10 109.88 108.95
หนองม่วง 1 61.00 61.00
7 สิงห์บุรี 9 102.05 102.03
บางระจัน 3 11.05 11.03
เมืองสิงห์บุรี 1 45.00 45.00
อินทร์บุรี 5 46.00 46.00
8 ชัยนาท 2 19.24 19.21
วัดสิงห์ 1 18.00 18.00
สรรคบุรี 1 1.24 1.21
9 สระบุรี 7 891.00 891.00
แก่งคอย 1
ดอนพุด 1 299.00 299.00
มวกเหล็ก 3 589.00 589.00
หนองแค 1 3.00 3.00
หนองแซง 1
10 ชลบุรี 5 108.50 32.00
เกาะจันทร์ 1 12.00 12.00
บ้านบึง 2 20.00 20.00
เมืองชลบุรี 2 76.50
11 ระยอง 1
เมืองระยอง 1
12 จันทบุรี 6 91.17 91.17
ขลุง 1 15.00 15.00
เขาคิชฌกูฏ 2 42.67 42.67
โป่งน้ำร้อน 1 15.00 15.00
เมืองจันทบุรี 2 18.50 18.50
13 ตราด 6 25.00 25.00
เมืองตราด 5
แหลมงอบ 1 25.00 25.00
14 ฉะเชิงเทรา 69 1,476.18 464.82
ท่าตะเกียบ 4 148.00 147.93
บางคล้า 1 70.00 70.00
บ้านโพธิ์ 2 .50 .50
พนมสารคาม 22 48.00 41.90
สนามชัยเขต 40 1,209.68 204.49
15 ปราจีนบุรี 28 1,577.92 165.00
นาดี 1 635.25
บ้านสร้าง 25 165.00 165.00
เมืองปราจีนบุรี 2 777.67
16 นครนายก 18 185.00 185.00
บ้านนา 5 100.00 100.00
ปากพลี 12 82.00 82.00
องครักษ์ 1 3.00 3.00
17 นครราชสีมา 79 1,434.36 695.42
ขามสะแกแสง 1 17.00 17.00
คง 1 4.00 4.00
จักราช 1 7.00 7.00
ชุมพวง 2 16.00 16.00
โนนไทย 1 5.00 5.00
โนนสูง 2 9.00 9.00
บัวลาย 1 8.00 8.00
บัวใหญ่ 10 249.50 95.50
ประทาย 1 9.00 9.00
ปักธงชัย 5 49.00 49.00
ปากช่อง 7 142.71 33.31
พิมาย 17 158.30 168.30
เมืองนครราชสีมา 16 184.41 183.81
วังน้ำเขียว 2 43.00 3.00
สีคิ้ว 11 512.94 68.00
สีดา 1 19.50 19.50
18 บุรีรัมย์ 261 3,567.67 2,872.17
กระสัง 18 105.00 94.00
คูเมือง 15 241.00 221.00
เฉลิมพระเกียรติ 15 115.00 118.00
นางรอง 9 104.50 75.50
โนนดินแดง 37 355.50 331.50
ประโคนชัย 88 1,875.00 1,560.00
เมืองบุรีรัมย์ 43 370.25 302.00
ลำปลายมาศ 3 63.42 63.42
สตึก 1 160.25
หนองกี่ 25 176.00 105.00
ห้วยราช 7 1.75 1.75
19 สุรินทร์ 677 33,804.89 9,677.91
กาบเชิง 4 5.75 5.75
เขวาสินรินทร์ 54 645.70 645.70
จอมพระ 10 125.25 125.25
ชุมพลบุรี 131 2,557.00 2,557.00
ท่าตูม 3 33.00 33.00
ปราสาท 87 960.50 960.51
พนมดงรัก 2 .50 .52
เมืองสุรินทร์ 100 25,228.15 1,120.25
รัตนบุรี 1 12.00 12.00
ลำดวน 12 189.00 189.00
ศรีณรงค์ 37 255.59 255.73
ศีขรภูมิ 202 3,394.45 3,369.45
สนม 1 5.00 5.00
สังขะ 33 393.00 398.75
20 ศรีสะเกษ 376 9,385.05 8,097.80
กันทรารมย์ 11 1,457.25 77.00
ขุขันธ์ 1 15.00 15.00
ขุนหาญ 6 33.00 33.00
น้ำเกลี้ยง 25 166.00 166.00
โนนคูณ 4 9.00 9.00
บึงบูรพ์ 2 12.00 12.00
ปรางค์กู่ 6 85.00 85.00
พยุห์ 20 135.00 135.00
โพธิ์ศรีสุวรรณ 28 157.70 157.70
ไพรบึง 5 40.00 38.00
ภูสิงห์ 3 9.00 9.00
เมืองจันทร์ 4 504.00 499.00
เมืองศรีสะเกษ 8 153.00 153.00
ยางชุมน้อย 1 12.00 12.00
ราษีไศล 45 3,981.60 4,081.60
วังหิน 11 112.50 112.50
ห้วยทับทัน 164 2,266.25 2,266.25
อุทุมพรพิสัย 32 236.75 236.75
21 อุบลราชธานี 102 3,004.76 2,098.16
เขมราฐ 2 1,525.00 1,525.00
เดชอุดม 1 261.50 261.50
ตระการพืชผล 11 13.00 13.00
นาเยีย 29 19.13 19.13
น้ำยืน 19 9.75 9.76
บุณฑริก 20 5.75 5.68
โพธิ์ไทร 2 906.32
วารินชำราบ 16 4.35 4.13
สำโรง 2 259.96 259.96
22 ยโสธร 553 29,027.72 9,522.70
กุดชุม 116 20,407.31 3,743.50
ค้อวัง 30 909.00 909.00
คำเขื่อนแก้ว 112 836.95 824.95
ทรายมูล 30 929.00 929.00
ไทยเจริญ 71 228.00 228.00
ป่าติ้ว 26 2,951.21 122.00
มหาชนะชัย 68 1,410.00 1,410.00
เมืองยโสธร 100 1,356.25 1,356.25
23 ชัยภูมิ 56 411.00 392.06
แก้งคร้อ 2 64.95 44.95
จัตุรัส 2 7.50 7.50
บ้านเขว้า 1 2.00 2.00
บ้านแท่น 8 89.50 89.50
ภูเขียว 2 7.35 7.30
เมืองชัยภูมิ 21 121.00 121.00
หนองบัวแดง 18 41.70 42.74
หนองบัวระเหว 2 77.00 77.07
24 อำนาจเจริญ 311 12,046.05 5,370.92
ชานุมาน 2 39.00 39.00
ปทุมราชวงศา 57 1,191.98 1,186.98
พนา 10 157.00 157.00
เมืองอำนาจเจริญ 110 7,190.66 1,974.01
ลืออำนาจ 1 5.50 5.50
เสนางคนิคม 62 1,291.23 1,296.23
หัวตะพาน 69 2,170.68 712.20
25 บึงกาฬ 8 63.00 63.00
ศรีวิไล 8 63.00 63.00
26 ขอนแก่น 52 387.78 387.76
เมืองขอนแก่น 2 3.58 3.56
แวงใหญ่ 50 384.20 384.20
27 อุดรธานี 13 78.63 78.63
กุมภวาปี 1 25.00 25.00
ทุ่งฝน 1 3.00 3.00
บ้านดุง 1 10.00 10.00
บ้านผือ 1 5.00 5.00
พิบูลย์รักษ์ 6 24.00 24.00
เมืองอุดรธานี 1 6.00 6.00
หนองแสง 2 5.63 5.63
28 หนองคาย 192 1,439.00 1,414.00
ท่าบ่อ 8 87.00 83.00
เฝ้าไร่ 41 308.00 304.00
โพธิ์ตาก 20 104.00 104.00
เมืองหนองคาย 18 105.00 105.00
รัตนวาปี 33 78.00 77.00
ศรีเชียงใหม่ 5 33.00 33.00
สระใคร 65 721.00 705.00
สังคม 2 3.00 3.00
29 มหาสารคาม 53 721.00 721.00
กันทรวิชัย 1 5.00 5.00
แกดำ 2 52.00 52.00
นาดูน 1 25.50 25.50
พยัคฆภูมิพิสัย 36 241.50 241.50
เมืองมหาสารคาม 13 397.00 397.00
30 ร้อยเอ็ด 36 1,237.27 533.08
เกษตรวิสัย 5 458.27 2.02
จตุรพักตรพิมาน 1 6.00 6.00
จังหาร 1 .50 .50
ธวัชบุรี 7 33.00 33.00
โพธิ์ชัย 1 .50 .50
โพนทอง 2 1.00 1.00
เมืองร้อยเอ็ด 3 254.50 6.56
สุวรรณภูมิ 4 395.00 395.00
เสลภูมิ 9 83.00 83.00
หนองพอก 2 5.00 5.00
อาจสามารถ 1 .50 .50
31 กาฬสินธุ์ 48 736.00 736.08
เขาวง 2 288.00 288.00
คำม่วง 2 18.00 18.00
ฆ้องชัย 11 37.25 37.25
ดอนจาน 24 291.00 291.00
เมืองกาฬสินธุ์ 3 62.00 62.03
ยางตลาด 2 13.25 13.26
สมเด็จ 2 4.50 4.54
หนองกุงศรี 2 22.00 22.00
32 สกลนคร 15 150.00 150.00
เมืองสกลนคร 12 100.00 100.00
วาริชภูมิ 2 20.00 20.00
สว่างแดนดิน 1 30.00 30.00
33 นครพนม 133 786.50 796.50
ธาตุพนม 132 781.50 791.50
เมืองนครพนม 1 5.00 5.00
34 เชียงใหม่ 341 4,268.17 1,939.15
จอมทอง 148 277.05 268.04
ไชยปราการ 1 65.00 65.00
ดอยสะเก็ด 3 121.85 121.91
ฝาง 129 328.93 257.63
พร้าว 1 40.00
เมืองเชียงใหม่ 2 1,574.47 18.00
แม่แตง 11 227.84 70.19
แม่ริม 6 94.51 94.51
แม่ออน 1 300.09
สะเมิง 1 30.00 30.00
สันกำแพง 6 98.12 98.12
สันทราย 9 940.25 758.69
สันป่าตอง 2 29.75 29.74
สารภี 7 76.31 64.32
อมก๋อย 14 64.00 63.00
35 ลำพูน 15 243.92 87.96
ทุ่งหัวช้าง 6 24.25 24.25
บ้านโฮ่ง 1 25.00
ป่าซาง 1 6.50 6.50
เมืองลำพูน 6 159.25 42.75
ลี้ 1 28.92 14.46
36 ลำปาง 149 1,109.71 1,090.21
เกาะคา 1 4.00 4.00
แจ้ห่ม 2 99.25 99.25
เถิน 69 157.79 144.79
เมืองลำปาง 6 75.75 75.75
แม่ทะ 24 75.69 75.69
แม่พริก 2 80.13 80.13
สบปราบ 44 585.03 578.53
ห้างฉัตร 1 32.07 32.07
37 อุตรดิตถ์ 108 897.50 892.50
ตรอน 11 91.00 91.00
ทองแสนขัน 10 66.25 66.25
ท่าปลา 1 6.00 6.00
น้ำปาด 1 5.00 5.00
พิชัย 29 272.00 267.00
เมืองอุตรดิตถ์ 53 438.75 438.75
ลับแล 3 18.50 18.50
38 แพร่ 4 17.75 17.75
เมืองแพร่ 1 3.00 3.00
ร้องกวาง 1 3.00 3.00
ลอง 1 7.75 7.75
สูงเม่น 1 4.00 4.00
39 น่าน 116 266.25 205.25
นาน้อย 35 22.25 24.25
ปัว 6 150.00 150.00
ภูเพียง 63 63.00
สันติสุข 12 31.00 31.00
40 พะเยา 22 449.50 446.50
จุน 14 179.50 176.50
เชียงคำ 1 7.00 7.00
เชียงม่วน 1 1.00 1.00
ดอกคำใต้ 2 21.50 21.50
ภูกามยาว 1 12.00 12.00
เมืองพะเยา 3 228.50 228.50
41 เชียงราย 226 2,324.41 1,600.71
เชียงของ 1 17.00 17.00
เชียงแสน 2 81.50 81.50
เทิง 31 120.61 222.61
พาน 29 173.75 173.75
เมืองเชียงราย 78 280.70 161.00
แม่จัน 3 53.00 8.00
แม่ลาว 24 275.25 275.25
แม่สรวย 46 273.00 273.00
แม่สาย 8 316.60 308.60
เวียงชัย 1 538.00
เวียงป่าเป้า 3 195.00 80.00
42 แม่ฮ่องสอน 1 3.00 3.00
ขุนยวม 1 3.00 3.00
43 นครสวรรค์ 11 145.63 145.72
ตาคลี 1 15.00 15.00
บรรพตพิสัย 5 41.13 41.22
เมืองนครสวรรค์ 5 89.50 89.50
44 อุทัยธานี 30 722.00 546.00
ทัพทัน 16 556.00 402.00
เมืองอุทัยธานี 2 7.00 7.00
ลานสัก 5 39.00 39.00
สว่างอารมณ์ 6 98.00 98.00
หนองฉาง 1 22.00
45 กำแพงเพชร 3 28.00 28.00
ไทรงาม 3 28.00 28.00
46 ตาก 6 37.00 44.00
แม่สอด 6 37.00 44.00
47 สุโขทัย 18 231.00 231.00
คีรีมาศ 15 217.00 217.00
ศรีสัชนาลัย 2
สวรรคโลก 1 14.00 14.00
48 พิษณุโลก 6 43.29 17.30
นครไทย 1 4.00 4.00
บางกระทุ่ม 1 26.00
พรหมพิราม 1 .08 .08
เมืองพิษณุโลก 2 .21 .22
วังทอง 1 13.00 13.00
49 เพชรบูรณ์ 74 1,367.38 949.92
เขาค้อ 24 311.25 113.50
บึงสามพัน 2 29.00 29.00
เมืองเพชรบูรณ์ 36 496.38 496.18
วิเชียรบุรี 1 39.00
ศรีเทพ 5 54.50 35.00
หนองไผ่ 5 276.25 276.24
หล่มเก่า 1 161.00
50 ราชบุรี 5 65.50
บ้านโป่ง 2
โพธาราม 1 31.00
เมืองราชบุรี 2 34.50
51 กาญจนบุรี 18 275.60 251.60
ทองผาภูมิ 1 24.00
ท่าม่วง 1
ท่ามะกา 2 132.00 132.00
พนมทวน 5 15.20 15.20
เมืองกาญจนบุรี 5 66.40 66.40
ห้วยกระเจา 4 38.00 38.00
52 สุพรรณบุรี 14 337.13 93.41
ด่านช้าง 1 34.38 34.41
ศรีประจันต์ 2 8.25 2.25
หนองหญ้าไซ 1 237.75
อู่ทอง 10 56.75 56.75
53 นครปฐม 150 1,794.76 980.22
กำแพงแสน 33 259.17 344.85
นครชัยศรี 9 170.00 116.00
บางเลน 3 123.00
พุทธมณฑล 8 48.75 14.96
เมืองนครปฐม 39 368.07 83.56
สามพราน 58 825.77 420.85
54 สมุทรสาคร 4
กระทุ่มแบน 2
เมืองสมุทรสาคร 2
55 สมุทรสงคราม 9 210.81
บางคนที 1 102.00
เมืองสมุทรสงคราม 5 46.31
อัมพวา 3 62.50
56 ประจวบคีรีขันธ์ 4 140.45 22.45
ทับสะแก 2 13.45 13.45
เมืองประจวบคีรีขันธ์ 1 9.00 9.00
หัวหิน 1 118.00
57 นครศรีธรรมราช 15 200.60 200.60
ปากพนัง 11 183.00 183.00
พรหมคีรี 3 14.00 14.00
ร่อนพิบูลย์ 1 3.60 3.60
58 กระบี่ 6 23.75 23.75
เมืองกระบี่ 6 23.75 23.75
59 สุราษฎร์ธานี 99 520.20 486.01
กาญจนดิษฐ์ 1 17.50
เกาะพะงัน 66 444.45 429.00
เกาะสมุย 2 16.00 12.90
คีรีรัฐนิคม 30 42.25 44.11
60 ระนอง 3 5.00 5.00
เมืองระนอง 2
สุขสำราญ 1 5.00 5.00
61 ชุมพร 1 122.00
เมืองชุมพร 1 122.00
62 สงขลา 50 148.00 148.00
รัตภูมิ 50 148.00 148.00
63 สตูล 1 2.00 2.00
ควนโดน 1 2.00 2.00
64 ตรัง 1 10.00
ย่านตาขาว 1 10.00
65 พัทลุง 501 2,509.50 2,517.20
เขาชัยสน 22 66.50 72.70
ควนขนุน 287 1,557.50 1,563.50
ตะโหมด 27 85.50 81.00
บางแก้ว 41 208.50 208.50
ปากพะยูน 2 21.00 21.00
ป่าบอน 66 290.60 290.60
ป่าพะยอม 1 3.00 3.00
เมืองพัทลุง 51 268.40 268.40
ศรีนครินทร์ 4 8.50 8.50
66 นราธิวาส 1 2.00 2.00
สุคิริน 1 2.00 2.00
 รวม5,256139,093.9760,438.19