รายงานสถานการณ์

จำแนกตามมาตรฐาน

ลำดับมาตรฐานจำนวนผู้ประกอบการ
1 มาตรฐานสากล 692
AUSTRALIA 1
Australian Certified Organic 2
AVA 4
BCS 14
Bio Suisse 3
Bioagricert 49
BRITISH ORGANIC CERTIFIED 1
Canada 1
Canada Organic Standard 35
CERES 3
COR 2
COSMOS 1
Cuisine 2
ECO Cert 7
EEC 834/2007 48
EU 87
Fairtrade (FLO) 10
Farm Stay 3
FiBL 1
FLO-CERT 1
Garden 1
GOTS 5
Green Hotel 23
HALAL 2
IFOAM 229
IMO 1
JAS 10
Market 1
Netherland 2
NOP 54
OCKO-TEX 1
OMIC 1
Organic Cooking School 1
Organic Cuisine 43
Organic Farm 9
Organic Gourmet Products 1
Organic Spa Products 2
Soil Association 1
Spa Products 1
USDA 28
USDA BIO SUISSE 1
2 มาตรฐานภายในประเทศ 59
Organic Thailand 53
การรับรองแบบมีส่วนร่วม (PGS) 3
มอน. 1
อื่นๆ 1
 รวม751