ศูนย์จำหน่ายตลาดวัดภุมรินร์ฎีทอง
ประเภท : ศูนย์จำหน่ายสินค้าเกษตรชุมชน
ที่ตั้ง : 4 หมู่ 8 ต.สวนหลวง อ.อัมพวา จ.สมุทรสงคราม
13.413765
99.953121
ประวัติ : ตลาดวัฒนธรรมตำบลสวนหลวง (วัดภุมรินทร์กุฎีทอง) เป็นตลาดสินค้าเกษตรชุมชนวัฒนธรรมท้องถิ่น ตั้งอยู่ริมแม่น้ำแม่กลองภายในบริเวณวัดภุมรินทร์กุฎีทอง หมู่ที่ 8 ตำบลสวนหลวง อำเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม เกิดจากการรวมตัวของชาวบ้านในพื้นที่ หมู่ที่ 3,6,8,11,12,14, และ 15 เพื่อเพิ่มช่องทางการจำหน่ายในการเพิ่มมูลค้าผลผลิตและสร้างรายได้ให้แก่เกษตรกร โดยมีสมาชิกร้านค้า จำนวน 48 ร้านค้า กรมการค้าภายใน โดยสำนักงานพาณิชย์จังหวัดสมุทรสงคราม ได้ส่งเสริม “ตลาดวัดภุมรินร์ฎีทอง” เป็นศูนย์จำหน่ายสินค้าเกษตรชุมชน Farm Outlet ของจังหวัด เมื่อปี พ.ศ. 2555 เป็นแหล่ง
ปีที่เริ่มดำเนินงาน : 2555
สินค้าที่จำหน่าย : จำหน่วยสินค้าเกษตร ได้แก่ ผลไม้ตามฤดูกาล ส้มโอ ลิ้นจี่ มะพร้าว ชมพู่ กล้วย และเครื่องจักรสารจากกะลามะพร้าว