ร้านวัชรี
ประเภท : ศูนย์จำหน่ายสินค้าเกษตรชุมชน
ที่ตั้ง : 55/5 ม.1 ถนนเจริญราษฎร์ ต.หงาว อ.เมืองระนอง จ.ระนอง
9.855206
98.586923
ประวัติ : กรมการค้าภายใน กระทรวงพาณิชย์ ได้จัดทำโครงการพัฒนาและส่งเสริมศูนย์จำหน่ายสินค้าเกษตรชุมชน Farm Outlet โดยพัฒนาเกษตรให้ผลิตสินค้าให้ได้คุณภาพ และเพิ่มช่องทางการจำหน่ายสินค้าอันจะเป็นการเพิ่มมูลค่าผลผลิตและเพิ่มรายได้ให้เกษตรกร ส่งผลให้อำนาจซื้อของเกษตรกรที่เป็นคนกลุ่มใหญ่ของประเทศสูงขึ้น นอกจากจะเป็นการสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจแล้ว ยังทำให้ประชากรมีรายได้เพิ่มขึ้นและเกิดการหมุนเวียนในภาพรวมของเศรษฐกิจ กรมการค้าภายใน โดยสำนักงานพาณิชย์จังหวัดระนอง จึงส่งเสริม “ร้านวัชรี” เป็นศูนย์จำหน่ายสินค้าเกษตรชุมชนแห่งแรกของจังหวัดระนอง เมื่อปี พ.ศ. 2557 ชาวบ้านที่อาศัยอยู่ในพื้นที่ดังกล่าวประกอบอาชีพประมงพื้นบ้าน มีการผลิตอาหารทะเลแปรรูป ได้แก่ กะปิ กุ้งแห้ง ปลาหมึก ปลาเค็ม เป็นต้น พื้นที่ทางการเกษตรมีการใช้เพาะปลูกต้นมะม่วงหิมพานต์ โดยมี Farm Outlet เป็นแหล่งรับซื้อรายใหญ่ของจังหวัดระนอง แล้วนำมาแปรรูปเป็นน้ำมะม่วงหิมพานต์เข้มข้น และเจือจางพร้อมดื่ม เม็ดมะม่วงหิมพานต์ (เผา อบเกลือ อบเนย อบคาราเมล) ตลาดทั้งจำหน่ายไอศกรีมที่ทำจากเม็ดมะม่วงหิมพานต์ ราคาจำหน่ายไม่แพง เนื่องจากเป็นแหล่งผลิตและแปรรูป สินค้าได้มาตรฐาน อย. และฮาลาล รสชาติอร่อย เป็นที่นิยมของนักท่องเที่ยวและประชาชนในพื้นที่ นอกจากนั้นยังมีผลไม้ตามฤดูกาล ได้แก่ มังคุด ทุเรียน ลองกอง และผลไม้แปรรูป ได้แก่ มังคุดกวน ทุเรียนทอด ทุเรียนกวน การบริหารร้านดำเนินการโดยคุณวัชรี สุวัตถิกุล และครอบครัว
ปีที่เริ่มดำเนินงาน : 2558
สินค้าที่จำหน่าย : น้ำมะม่วงหิมพานต์พร้อมดื่ม น้ำมะม่วงหิมพานต์เข้มข้น เม็ดมะม่วงหิมพานต์อบเกลือ อบเนย อบคาราเมล อบน้ำผึ้ง เผาแบบโบราณ กะปิ กุ้งแห้ง ปลาเค็ม อาหารทะเลแปรรูปต่างๆ ผลไม้แปรรูป ทุเรียน มังคุด กาแฟปรุงสำเร็จชนิดผงระนอง กาแฟคั่วบดระนอง ทุเรียนทอด ทุเรียนกวน กาหยูหยี