ร้านจี้ออ
ประเภท : ศูนย์จำหน่ายสินค้าเกษตรชุมชน
ที่ตั้ง : 149 ม.3 ถนนกระบี่-เขาทอง ต.ไสไทย อ.เมืองกระบี่ จ.กระบี่
8.110092
98.850696
ประวัติ : กรมการค้าภายใน กระทรวงพาณิชย์ ได้จัดทำโครงการพัฒนาและส่งเสริมศูนย์จำหน่ายสินค้าเกษตร ชุมชน Farm Outlet โดยพัฒนาเกษตรกรให้ผลิตสินค้าให้ได้คุณภาพ และเพิ่มช่องทางการจำหน่ายสินค้าอันจะเป็นการเพิ่มมูลค่าผลผลิตและเพิ่มรายได้ให้เกษตรกร ส่งผลให้อำนาจซื้อของเกษตรกรที่เป็นคนกลุ่มใหญ่ของประเทศสูงขึ้น นอกจากจะเป็นการสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจแล้ว ยังทำให้ประชากรมีรายได้เพิ่มขึ้นและเกิดการหมุนเวียนในภาพรวมของเศรษฐกิจ กรมการค้าภายใน โดยสำนักงานพาณิชย์จังหวัดกระบี่ ได้ส่งเสริม “ร้านจี้ออ” เป็นศูนย์จำหน่ายสินค้าเกษตรชุมชน Farm Outlet แห่งแรกของกระบี่ เมื่อปี พ.ศ. 2552 โดยผลิตและรวบรวมผลิตภัณฑ์จากเกษตรกรเพื่อจำหน่ายโดยตรงให้ผู้บริโภค ร้านจี้ออ เริ่มต้นมาจากความรักในการทำอาหารของคุณแม่จริยา เตี่ยวประดิษฐ์ ต่อมาคุณพ่อจารึกและลูกๆ ได้ชักชวนคุณแม่ทำน้ำพริกเพื่อจำหน่าย โดยดัดแปลงพื้นที่หน้าบ้านเปิดเป็นร้านเล็กๆ จำหน่ายผลิตภัณฑ์ ใช้ชื่อว่า ร้านจี้ออ ซึ่งน้ำพริกของร้านจี้ออ มีรสชาติเป็นที่ถูกอกถูกใจทั้งคนในจังหวัดกระบี่และนักท่องเที่ยวที่มากระบี่ ต่อมา จี้ออ ได้เพิ่มผลิตภัณฑ์อาหารทะเลพื้นเมืองขึ้นมาอีกหลายชนิด ซึ่งก็ได้รับการตอบรับจากลูกค้าเป็นอย่างดีจนมีชื่อเสียงเป็นที่รู้จักโดยทั่วไป ในปี 2545 ร้านจี้ออได้ขยายกิจการเพิ่มเป็นสาขาที่ 2 ตั้งอยู่ที่ตำบลไสไทยทางไปหาดอ่าวพระนาง ซึ่งนอกจากจำหน่ายสินค้าประเภทอาหารทะเลแล้วภายในร้านจี้ออ ยังจำหน่ายไข่มุกแท้จากฟาร์มชื่อว่า ร้านกระบี่เพิร์ล และร้านกาแฟสดชื่อ รักกาแฟ ตามหลักคิดที่ว่า ร้านจี้ออ ศูนย์รวมของฝากเมืองกระบี่
ปีที่เริ่มดำเนินงาน : 2552
สินค้าที่จำหน่าย : น้ำพริกกุ้งเสียบ กุ้งเสียบแปรรูป ขนมเต้าส้อ ขนมเค้กกระบี่ เม็ดมะม่วงหิมพาน กาแฟโบราณ อาหารทะเลแปรรูป