ร้านศรีฟ้ากาญจน์ อ.ท่าม่วง
ประเภท : ศูนย์จำหน่ายสินค้าเกษตรชุมชน
ที่ตั้ง : 299 หมู่ 4 ถนนแสงชูโต ต.วังศาลา อ.ท่าม่วง จ.กาญจนบุรี
13.895518
99.561593
ประวัติ : ร้านศรีฟ้ากาญจน์ เริ่มต้นจากประสบการณ์ยาวนานกว่า 20 ปี ของศรีฟ้าเบเกอรี่ ที่ได้พัฒนาสูตรเค้กฝอยทองรสชาติกลมกล่อม จนได้รับความนิยม และมีชื่อเสียงไปทั่วประเทศ ต่อมามีการพัฒนาต่อยอดผลิตภัณฑ์อื่นๆ เช่น ทองม้วนกรอบนานารส ที่มีจำหน่ายไปถึงต่างประเทศ นอกจากนี้ยังมีขนม และของกินเล่นอีกมากมาย เช่น ขนมปังกรอบ มะขามกวน ภายในศูนย์ของฝากร้านศรีฟ้ากาญจน์ นอกจากจะจำหน่ายขนมประเภทต่างๆแล้วยังมีของที่ระลึก เสื้อ และของตั้งโชว์กระจุกกระจิกให้เลือกซื้อด้วย และเนื่องจาก นางวรรณา เจนตระกูลโรจน์ เจ้าของศรีฟ้ากาญจน์ เห็นความสำคัญของสินค้าเกษตรและสินค้าภายในชุมชน จึงให้ใช้พื้นที่ส่วนหนึ่งของร้านศรีฟ้าเปิดเป็นศูนย์จำหน่ายสินค้าเกษตรชุมชน สำหรับให้เกษตรกรและชุมชนที่มีผลิตภัณฑ์สามารถนำผลิตภัณฑ์มาฝากวางจำหน่าย เป็นการสร้างมูลค่าให้กับสินค้าและเพิ่มรายได้ให้แก่ชุมชน กรมการค้าภายใน จึงได้ส่งเสริม “ร้านศรีฟ้ากาญจน์” เป็นศูนย์จำหน่ายสินค้าเกษตรชุมชนแห่งที่แปดของจังหวัด เมื่อปี พ.ศ.2558 โดยรวบรวมผลิตภัณฑ์เกษตรที่สำคัญจำหน่ายตรงจากผู้ผลิตสู่ผู้บริโภค
ปีที่เริ่มดำเนินงาน : 2559
สินค้าที่จำหน่าย : ผักปลอดสารพิษ ผลไม้ตามฤดูกาล ข้าวหอมกาญจน์ และสินค้าเกษตร