ตลาดต้าน้ำโบราณบ้านต้นตาล
ประเภท : ศูนย์จำหน่ายสินค้าเกษตรชุมชน
ที่ตั้ง : ริมแม่น้ำป่าสัก ภายในวัดต้นตาล ต.ต้นตาล อ.เสาไห้ จ.สระบุรี
14.597441
100.855431
ประวัติ : ตลาดต้าน้ำโบราณบ้านต้นตาล ก่อตั้งเมื่อ พ.ศ. 2552 โดยลุงกำนัน (นายสมจิตร ยะกุล) และลูกสาว (นางกฤษณา พิทยาบุตร) พร้อมทั้งชาวบ้านชุมชนบ้านต้นตาล ซึ่งส่วนใหญ่เป็นคนไท-ยวน สืบทอดวัฒนธรรมของชาว ไท-ยวน มีวัตถุประสงค์เพื่อต้องการให้คนในชุมชนมีพื้นที่จำหน่ายสินค้า อันเป็นการสร้างรายได้ให้กับครัวเรือน และพัฒนาเป็นสถานที่ท่องเที่ยว เชิงวัฒนธรรม โดยเปิดโอกาสให้คนในชุมชนร่วมกันจำหน่ายสินค้าให้กับนักท่องเที่ยว รวมถึงจัดเวทีให้เยาวชนในชุมชนได้แสดงออกถึงวัฒนธรรมโดยการแสดงฟ้อนรำ กรมการค้าภายใน โดยสำนักงานพาณิชย์จังหวัดสระบุรี จึงได้ส่งเสริม “ตลาดต้าน้ำโบราณบ้านต้นตาล” เป็นศูนย์จำหน่ายสินค้าเกษตรชุมชนแห่งที่สองของจังหวัดสระบุรี เมื่อปี พ.ศ. 2558 โดยรวบรวมผลิตภัณฑ์ต่างๆอาทิ ผัดหมี่ไท-ยวน ขนมกง และผ้าทอพื้นเมือง จำหน่ายตรงจากผู้ผลิตสู่ผู้บริโภค
ปีที่เริ่มดำเนินงาน : 2558
สินค้าที่จำหน่าย : ผักพื้นบ้าน และผลไม้ตามฤดูกาล ผ้าทอ ผลไม้แปรรูป เครื่องจักรสาร และสบู่สมุนไพรขมิ้น