ข่าวประชาสัมพันธ์

ท่าข้าม เปิดโรงเรียนท้องนา สืบสานภูมิปัญญาเกษตรอินทรีย์

 

วันที่ 29 ตุลาคม 2561 องค์การบริหารส่วนตำบลท่าข้าม (อบต.ท่าข้าม) จัดกิจกรรมโรงเรียนท้องนา ที่ศาลาต้นประดู่ (หลาต้นโด) ม.6 บ้านหินเกลี้ยง ต.ท่าข้าม อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา โดยมีนักเรียนจากโรงเรียนวัดท่าข้าม โรงเรียนวัดเขากลอย โรงเรียนวัดหินเกลี้ยง โรงเรียนวัดแม่เตย นักศีกษา จากมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา และประชาชนที่สนใจเข้าร่วมจำนวนมาก

          นายสินธพ อินทรัตน์ นายก อบต.ท่าข้าม กล่าวว่า ทาง อบต.ท่าข้าม ได้ร่วมกับ 4 โรงเรียนที่อยู่ในเขต อบต. ขับเคลื่อนหลักสูตรท้องถิ่น หรือจะเรียกว่าหลักสูตรบ้านๆ เพื่อให้เด็กๆ มาเรียนรู้เรื่องการทำนา จึงเกิดเป็นโครงการโรงเรียนท้องนาขึ้นมา โดยมี อบต.ท่าข้าม เป็นตัวเชื่อมและหนุนเสริม

          สำหรับกิจกรรมของโรงเรียนท้องนา จะเริ่มจากหว่านกล้า ถอนกล้า และดำนา โดยในวันนี้ฯได้รับความร่วมมือจากหลายฝ่ายมาช่วยกันดำนา และหลังจากนี้อีกไม่กี่เดือนข้าวก็พร้อมเก็บเกี่ยว เด็กๆ และประชาชนที่สนใจก็จะได้มาเรียนรู้เรื่องการเก็บเกี่ยวข้าวกัน เป็นการให้ความรู้เรื่องการทำนาแบบครบวงจร” นายก อบต.ท่าข้าม กล่าว

          ชุมชนท่าข้ามมีมา 361 ปีแล้ว เป็นชุมชนเล็กๆ ที่สืบทอดอาชีพทำนามายาวนาน ในฐานะที่ผมเป็นลูกหลานชาวท่าข้าม ก็ต้องการสืบสานการทำนาให้คงอยู่ต่อไป และต้องเป็นภูมิปัญญาด้านเกษตรอินทรีย์ ซึ่งเป็นภูมิปัญญาที่ยิ่งใหญ่ของชุมชน ในปัจจุบันการทำเกษตรอินทรีย์เหลืออยู่น้อยเต็มที อบต.ได้ขับเคลื่อนการทำเกษตรอินทรีย์ ที่ ม.6 บ้านหินเกลี้ยง มาระยะหนึ่งแล้ว โดยการทำนา การปลูกพืชหลังเก็บเกี่ยวข้าว เป็นส่วนหนึ่งที่ทำให้เกษตรอินทรีย์จะอยู่คู่กับตำบลท่าข้าม ตราบใดที่เรามีโรงเรียนท้องนา เด็กๆ ก็จะมีแหล่งเรียนรู้ และสืบสานภูมิปัญญาดั้งเดิมของชุมชนต่อไป

          นายก อบต.ท่าข้าม เพิ่มเติมอีกว่า สถานที่ที่จัดการดำนาขึ้นในวันนี้ คือทุ่งนาหลาต้นโด มีจุดเด่น คือ เป็นพื้นที่นาขนาดใหญ่ ซึ่งอยู่ใกล้ชุมชนเมือง อบต.ท่าข้าม ก็ได้ต่อยอดด้านการท่องเที่ยวในชุมชนด้วย โดยการจัดทำตลาดเล็กๆ เปิดทุกวันเสาร์-อาทิตย์ ทำสะพานไม้ทอดยาวไปในนา พร้อมจุดชมวิว เพื่อให้นักท่องเที่ยวแวะมาสูดอากาศบริสุทธิ์ ชมวิถีทุ่งนา วิถีวัฒนธรรมของตำบลท่าข้าม ทั้งยังกระตุ้นด้านเศรษฐกิจให้กับคนในชุมชนได้อีกด้วย

ที่มา : https://siamrath.co.th/n/51137
วันที่ : 30 ตุลาคม 2561

ภาพข่าว