ติดต่อเรา

ข้อมูลติดต่อเรา


ชื่อสำนักงาน : กองส่งเสริมการค้าสินค้าเกษตร 1 (ชั้น 6)
ที่อยู่ : 563 ถนนนนทบุรี ต.บางกระสอ อ.เมืองนนทบุรี จ.นนทบุรี 11000
โทรศัพท์ : 0-2507-5722-3
โทรสาร : 0-2547-5396
อีเมล : organic@dit.go.th